ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം നിത്യജീവിതത്തില്‍

                നന്നായി കൃഷി ചെയ്യാനും വിശാലസമുദ്രങ്ങളെ താണ്ടാനും സമയവും പ്രായവും കണ്ടുപിടിക്കാനും മറ്റ് നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരംകണ്ടെത്താനും ചരിത്രത്തില്‍ ഉടനീളം മനുഷ്യര്‍ ആകാശത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നതായി കാണാം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് കാണിച്ചുതരുന്ന ഒരു പഠനമേഖലയാണ് ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം. അത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ ശക്തിയെ അതിനുപരി ധിഷണയുടെ ശക്തിയെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കോപ്പര്‍ നിക്കസ് ഭൂമിയല്ല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് എപ്പോള്‍ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അതൊരു വിപ്ലവത്തിന് തിരികൊളുത്തലായിരുന്നു. ആ വിപ്ലവം മതങ്ങളെയും അന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തെയും സമൂഹത്തെയും മാറ്റി മറിച്ചു.


                ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിന് നമ്മുടെ ലോകകാഴ്ചപ്പാടിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ വലിയൊരു പങ്കുണ്ടു്. ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തില്‍ ഇനിയും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിന് പ്രായമെന്തായി?, അതിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്?, നമ്മുടേതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായ മറ്റൊരു ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതില്‍ നമ്മുടേതുപോലെയോ വ്ത്യസ്തമോ ആയ ജീവന്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടോ ?ആധുനികശാസ്ത്രം ഇത്തരം നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാന്‍ കഠിന പരിശ്രമം ചെയ്യുകയാണ്. അതേ സമയം ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് അനുദിനം കുതിക്കുകയാണ്. പുതിയ ദൂരങ്ങള്‍ കീഴടക്കുന്നു, അപാരമായ വലുപ്പത്തെ നേരിടുന്നു, ചിന്തിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത താപനിലയെ മെരുക്കുന്നു, ആക്രാമകരമായ സ്പോടനങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷിയാകുന്നു.


                ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുക എന്നതും ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയെന്നതും മനുഷ്യനാവുക എന്ന മൗലികപ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇന്നത്തെ ലോകത്തില്‍ ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നത് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രഗവേഷണത്തിന്റെയും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രഗവേഷണത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി 1999 ല്‍ രസതന്ത്രത്തിന് നോബല്‍ സമ്മാനം നേടിയ അഹമ്മദ് സെവാലിയുടെ വാക്കുകള്‍ തികച്ചും പ്രസക്തമാണ്.


                 അറിവിനെ സംരക്ഷിക്കുകയെന്നത് എളുപ്പമാണ്. അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയെന്നതും പ്രയാസമുള്ളതല്ല. പക്ഷെ പുതിയ അറിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കല്‍ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ലാഭകരവുമല്ല എളുപ്പവുമല്ല. അടിസ്ഥാനശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ ഗവേഷണം ദീര്‍ഘകാലത്തേക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രവുമല്ല അതാണ് സമൂഹത്തില്‍ യഥാര്‍ത്ഥവും യുക്തിഭദ്രവുമായ സംസ്കാരത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതും’.


                 വിശപ്പ്, ദാരിദ്ര്യം, ഊര്‍ജക്കമ്മി, ആഗോളതാപനം തുടങ്ങിയവ ഉടന്‍ പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും, ദീര്‍ഘകാലഫലം തരുന്ന ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്ര ഗവേഷണവും ഒരു പരിഷ്കൃതസമൂഹത്തിന് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. ശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഗവേഷണത്തിലും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും മുടക്കുന്ന മുതല്‍ ലാഭകരമാണെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയോ പ്രദേശത്തിന്റെയോ ശാസ്ത്രസാങ്കേതികരംഗത്തെ വികാസത്തിന് അവിടുത്തെ മാനവശേഷി വികസനത്തിന്റെ സൂചകവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഈ സൂചകം മനുഷ്യരുടെ പ്രതീക്ഷിത ആയുസ്, വിദ്യാഭ്യാസം,ആളോഹരി വരുമാനം തുടങ്ങിയ സ്ഥിതികങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാമാണെന്ന് കണക്കുകള്‍ നമ്മോട് പറയുന്നു.


                 ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളും ശാസ്തസാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ആധുനികവല്‍ക്കരണത്തിന്റെ മുന്‍പന്തിയിലാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്ര സംഘടനയുടെ 2010-2020 കാലഘട്ടത്തിലെ തന്ത്രപ്രധാന പദ്ധതികള്‍‍ മൂന്ന് എണ്ണമായിരുന്നു. അവ, സാങ്കേതിക വിദ്യയും നൈപുണ്യവികസനവും, ശാസ്ത്രഗവേഷണം, സമൂഹവും സംസ്കാരവും എന്നിവയാണ് . സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറ്റത്തിലൂടെ മനുഷ്യജീവിതത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ എങ്ങിനെയാണ് ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം സഹായകരമാവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്ര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റത്തിലൂടെ വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ നിരവധിയാണ്. അവയില്‍ ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍ :-


ദൃശ്യസാങ്കേതികവിദ്യയും വാര്‍ത്താവിനിമയവും -

കൊഡാക്ക് ടെക്കിനിക്കല്‍ പാന്‍ എന്ന ഫിലിം വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗം, വര്‍ണരാജി വിശകലനം, ഫോട്ടാഗ്രാഫി, ചിത്രകലാരംഗം‍, തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളില്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു. സൗരപഠനത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഫിലിം ഇപ്പോള്‍ കാര്‍ ഷിക വിളകളുടെ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കല്‍, വനനശീകരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം , ദന്തരോഗ വിദഗ്ദ്ധരെ സഹായിക്കുവാന്‍, ആധികാരിക രേഖകളുടെ വിശ്വസനീയത തെളിയിക്കുന്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. 1976 ല്‍ കണ്ടുപിടിച്ച ചാര്‍ജ്ഡ് കപ്പിള്‍ ഡിവൈസ് (CCD) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരണം ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രമേഖലയിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത്. സമ്പന്നര്‍ക്ക് മാത്രം പ്രാപ്യമായിരുന്ന ഫോട്ടോഗ്രഫിക്ക് ക്യാമറ സാധാരണക്കാരന്റെ കൈയിലെ കളിപ്പാട്ടമായിത്തീര്‍ന്നത് CCD യുടെ വരവോടെയാണ്. റേഡിയോ തരംഗങ്ങളുടെ വരവോടെ അവ വ്യാപകമായി വാര്‍ത്താവിനിമയരംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതും റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പുകള്‍ പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ അറിവിനെ വിപ്ലവകരമായി മാറ്റിയതും നമുക്ക് അറിയാം. നാമിന്നറിയുന്ന പല കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഭാഷകളും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ആസൂത്രിതമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. ഉദാ:-കിറ്റ് പീക്ക് നിരീക്ഷണനിലയത്തിലെ വലിയ ടെലിസ്കോപ്പിന്നായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് FORTH എന്ന കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഭാഷ. അതേപോലെ വാഹന അപകടങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാന്‍ അമേരിക്കയിലെ ജനറല്‍ മോട്ടോഴ്സ് എന്നകമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്ന IDS എന്ന കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഭാഷയും ആദ്യം ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി വികസിപ്പിച്ചതാണ്.


വ്യോമയാനരംഗത്തെ ഉപയോഗങ്ങള്‍

ബഹിരാകാശ ടെലിസ്കോപ്പുകളുടെ വരവോടെ നക്ഷത്രങ്ങളെയും അവയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെയും നിരീക്ഷിക്കുന്ന അതേ സാങ്കേതികവിദ്യ തന്നെ റോക്കറ്റുകളുടെ ചലനവും മറ്റ് ആകാശവസ്തുക്കളുടെ സഞ്ചാരവും നിരീക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചു. അവ പിന്നീട് വ്യോമയാനരഗത്തും പ്രയോഗക്ഷമമായി സൗരപ്രകാശത്തിന്റെ ശക്തി അളക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന " സോളാര്‍ ബ്ലൈന്റ് " എന്ന ഫോട്ടോണ്‍ കൗണ്ടറാണ് യുദ്ധരംഗത്ത് മിസൈലുകള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ബഹിര്‍ഗമന വാതകത്തെ നിരീക്ഷിച്ച് മിസൈല്‍ വാണിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും വിഷവാതകത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും. വാര്‍ത്താവിനിമയരംഗം വിപ്ലവകരമായി വികസിച്ച വര്‍ത്തമാന കാലത്തിന് നാം നന്ദി പറയേണ്ടത് ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തോടാണ്. ഗ്ലോബല്‍ പൊസിഷനിങ്ങ് സിസ്റ്റം (GPS) വിദൂര ഗാലക്സികളുടെയും ക്വാസാറുകളുടെയും സ്ഥാനനിര്‍ണയത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. അത് ഇപ്പോള്‍ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈല്‍ ഫോണുകളുടെയും സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ഭൂമിയിലെ ഏതൊരു ചെറു സ്ഥാനത്തെയും നിര്‍ണയിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. >

ഊര്‍ജരംഗവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും

ഊര്‍ജരംഗത്തിന് വേണ്ടി ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ ധാരാളമുണ്ട്. എണ്ണപ്പാടങ്ങളുടെ ഉള്‍ഭാഗത്തെ മനസിലാക്കാന്‍ രണ്ട് പ്രധാന എണ്ണക്കമ്പനികള്‍ (Texaco,BP)ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വിവരവിശകലന സോഫ്ട് വേയറുകള്‍ തന്നെ നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. ഇന്‍ജനിറയോ എന്ന ആസ്ട്രേലിയന്‍ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ സോളാര്‍ റേഡിയേഷന്‍ കലക്ടര്‍ 16 മീറ്റര്‍ വലുപ്പമുള്ള ഈ ഉപകരണം സൗരോര്‍ജശേഖരണത്തിന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. എക്സ്-റെ ടെലിസ്കോപ്പുകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്-റെ ഇമേജര്‍ എന്ന ഉപകരണം പ്ലാസ്മാ ഫ്യൂഷന്‍ പരീക്ഷണശാലയില്‍ എങ്ങനെ നടത്താം എന്ന ഗവേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നാളത്ത ഭൂമിക്കും അതിലെ ജീവജാലങ്ങള്‍ക്കും ആവശ്യമായ ശുദ്ധമായ ഊര്‍ജം എന്ന സ്വപ്നം ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ യാഥാര്‍ഥ്യമായി ഭവിച്ചേക്കാം.ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും വൈദ്യശാസ്ത്രവും

പ്രപഞ്ചപഠനത്തിനുള്ള പ്രധാന ഉപാധി പ്രകാശമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ എക്കാലത്തും അതിവിദൂരതയില്‍ നിന്നും വരുന്ന തീരെ മങ്ങിയ പ്രകാശസ്രോതസുകളെ തേടുന്ന പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ മുഴുകുന്നു. അതേ പൊലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളറയില്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശരീരഭാഗത്തെ പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധരും ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതല്‍ കൃത്യതയോടെ തെളിമയോടെ വസ്തുക്കളെ കാണാനുള്ള ശ്രമമാണ് രണ്ട് കൂട്ടരുടെതും. ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഇക്കാര്യത്തില്‍ മുമ്പേ നടന്നു പോയതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഗുണകരമായി തീര്‍ന്നു. മാര്‍ട്ടിന്‍ റയല്‍ എന്ന സ്വീഡിഷ് റേഡിയോ ജ്യോതിശ്സ്ത്രജ്ഞന്(റോയല്‍ സ്വീഡിിഷ് അക്കാദമി -1974 ലെ നോബല്‍ സമ്മാനജേതാവ്)‍ കണ്ടുപിടിച്ച "അപ്പര്‍ച്ചര്‍ സിന്തസിസ്" ‍എന്ന സോങ്കേതികവിദ്യയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗത്ത് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പോള്‍ വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗത്ത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന Computerised Tomography (CT), Magnetic resonance Imaging (MRI) തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ അപ്പര്‍ച്ചര്‍ സിന്തസിസിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ്. 2011 ല്‍ നാസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗ്രൂമാന്‍ എന്നയാള്‍ Steriomission എന്ന മാലിന്യരഹിത പണിശാല എന്ന പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ബഹിരാകാശ ടെലിസ്കോപ്പുകളും ഉപകരണങ്ങളും നിര്‍മിക്കുന്ന പണിശാലകള്‍ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടമാണ് ഇപ്പോള്‍ ആശുപത്രികളുടെയും ഫാര്‍‍മസികളുടെയും മറ്റും മാലിന്യരാഹിത്യത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം നിര്‍ണയിക്കുന്നത്. ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം ഒരു കൂട്ടം ആകാശം നോക്കികളുടെ നേരംപോക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള പഠനശാഖയോ കുറേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കലോ മാത്രമല്ല . അത് ഓരോ നിമിഷവും മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ നിത്യനിദാന ആവശ്യങ്ങളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പരിഹാരനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍കൂടി നമുക്ക് നല്‍കുന്നു. >

What's New

You can find the new posts of explore universe here, Don't forget to send your feedback to us

ക്യൂറിയോസിറ്റി ചൊവ്വയില്‍ ഫോബോസിന്റെ സംതരണം കാണുന്നു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ച് 29ന് ചൊവ്വയിലുള്ള ക്യൂറിയോസ്റ്റി

മാതൃനക്ഷത്രത്തിന്റെ മരണവെപ്രാളത്തെ അതിജീവിച്ച ഗ്രഹസദൃശവസ്തു

സാധാരണയായി നമ്മുടെ സൂര്യനെപ്പോലുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തി

ഈ മാസത്തെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്ര ചിത്രം

ഭൂമിയില്‍ നിന്നും 35 ദശ ലക്ഷം പ്രകാശ വര്‍ഷം അകലെയുള്ളത

‘X’ റെ കുമിളകളും ക്ഷീരപഥവും

2010 മുതല്‍ വിദൂര ഗാലക്സികളുടെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നും ഉയര്

ജന്തര്‍മന്തര്‍-കെ.പി.ഏലിയാസ്

ഒരുപാടു കാലമായി കൊണ്ടു നടന്ന ഒരാഗ്രഹമായിരുന്നു ജയ്പൂര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കണമെന്നും ജന്തര്‍മന്തര്‍ പോയി കാണണമെന്നും. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഒരവസരം ഒത്തുവന്നത്. കൂട്ടത്തില്‍ ചാണ്ടിഗഢും സന്ദര്‍ശിക്കാനായി. അതിനിടയില്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി ആഗ്രയും. 19 ജ്യോതിശാസ്ത്രനിര്‍മ്മിതികളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ജന്തര്‍മന്തര്‍. 1734 ലാണ് നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയായത്, രജപുത്രരാജാവായ ജയ്സിംഗ് രണ്ടാമനാണ് നിര്‍മ്മാതാവ്. നഗ്നനേത്രങ്ങള്‍കൊണ്ട് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സ്ഥാന നിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്നതിനായി നിര്‍മ്മിച്ച ഈ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം ഇപ്പോള്‍ ലോകപൈതൃകസ്ഥാനമായി യുനെസ്കോ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ വര്‍ഷം തോറും ജന്തര്‍മന്തര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു. ‘ജന്തര്‍’ എന്നത് യന്ത്രത്തിനേയും ‘മന്തര്‍’ എന്നത് കണക്കുകൂട്ടലിനേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കണക്കുകൂട്ടുന്ന യന്ത്രം ( calculating instrument) എന്നര്‍ത്ഥം. 1688-1743 ആണ് ജയ്സിങ്ങിന്റെ ജീവിതകാലം. അച്ഛന്റെ മരണത്തെതുടര്‍ന്ന് 1700 ല്‍ പതിനൊന്നാം വയസ്സില്‍ ജയ്സിങ്ങ് രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുത്തു. സാഹിത്യത്തിലും ഗണിതത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും ഒക്കെ താല്‍പര്യമുണ്ടായിരുന്ന ജയ്സിങ്ങ് പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു.